DS MLADÁ SADA Horní Bříza – Má J.

Hra inspirovaná Máchovým lyrickoepickým Májem se snaží, podobně jako R+J, přiblížit divákovi moderním způsobem děj, ale především myšlenku díla, ze kterého vychází. Přitom nemusí jít nutně o myšlenku hlavní nebo všeobecně tušenou. Soubor Mladá Sada si se svou režisérkou bere řeč díla rád pod drobnohled a snaží se podívat se na něj v novém světle. Důležitou podmínkou, aby divák hře rozuměl, je aktualizace zdánlivě zastaralého problému a jeho aplikace do současnosti. Jen tak se člověk dokáže nejlépe vcítit do postav a pochopit jejich úvahy a činy. Nejinak tomu je i zde – u obávaného vůdce loupežníků Viléma. Ten zabil svého soka v lásce, aniž však věděl, že je to jeho vlastní otec, který ho v dětství vyhnal z domu. Vězeň Vilém v noci před popravou přemýšlí o svém životě, osudu a vině. Sám sebe vidí jako oběť společnosti. Můžeme na někoho jednoznačně svalit vinu, aniž bychom znali vnitřní souvislosti a pohnutky člověka? Spravedlnost a právo, pojmy zdánlivě blízké, jsou od sebe dále, než jen můžeme tušit…Komentáře nejsou povoleny.

Shrnutí 5. ročníku
Shrnutí 5. ročníku
Manětínský divadelní podzim
Začínáme
Pozvánka na Manětínský divadelní podzim
Pozvánka na 5. ročník Manětínského divadelního podzimu
OSAĎÁČEK Horní Bříza – Měsíční pohádka
OSAĎÁČEK Horní Bříza – Měsíční pohádka