DS MLADÁ SADA Horní Bříza – Má J.

Hra inspirovaná Máchovým lyrickoepickým Májem se snaží, podobně jako R+J, přiblížit divákovi moderním způsobem děj, ale především myšlenku díla, ze kterého vychází. Přitom nemusí jít nutně o myšlenku hlavní nebo všeobecně tušenou. Soubor Mladá Sada si se svou režisérkou bere řeč díla rád pod drobnohled a snaží se podívat se na něj v novém světle. Důležitou podmínkou, aby divák hře rozuměl, je aktualizace zdánlivě zastaralého problému a jeho aplikace do současnosti. Jen tak se člověk dokáže nejlépe vcítit do postav a pochopit jejich úvahy a činy. Nejinak tomu je i zde – u obávaného vůdce loupežníků Viléma. Ten zabil svého soka v lásce, aniž však věděl, že je to jeho vlastní otec, který ho v dětství vyhnal z domu. Vězeň Vilém v noci před popravou přemýšlí o svém životě, osudu a vině. Sám sebe vidí jako oběť společnosti. Můžeme na někoho jednoznačně svalit vinu, aniž bychom znali vnitřní souvislosti a pohnutky člověka? Spravedlnost a právo, pojmy zdánlivě blízké, jsou od sebe dále, než jen můžeme tušit…Komentáře nejsou povoleny.

Alena Vojířová
Rozhovor s ředitelkou MDP 2011 – Alenou Vojířovou
Manětínská "Turecká kavárna"
Manětínská “ Turecká kavárna“
Děti malují pohádku - soutěž pro malé malíře
Malý malíř – (2-12 let)
DS Lípa Hodovíz - O hodném vodníkovi
O hodném vodníkovi – DS Lípa Hodovíz